Inverdo Packaging Pioneers

Down the rabbit hole

De zoektocht naar bewust verpakken

Red + Pink + Blue

Waar vroeger bijna 100 verschillende soorten verpakkingen nodig waren, kunnen wij dezelfde producten nu met 10 of 20 verschillende verpakkingen verpakken.

Welk aspect rond verpakken wil je optimaliseren? Wil je zo min mogelijk out of pocket expenses hebben? Wil je de verwerkingstijd van de verpakkingsmaterialen zo laag mogelijk houden? Wil je het aantal orders dat je organisatie in een dag kan verwerken verhogen? Wil je het gebruiksgemak van de eindgebruiker zo hoog mogelijk krijgen? Of wil je zo duurzaam mogelijk verpakken? En hoe beïnvloeden al deze keuzes elkaar? Waar liggen kansen? Waar liggen valkuilen?

01 Within cells interlinked

Hoe kijk jij naar verpakken?

Naar verpakken kan op meerdere manieren worden gekeken: vanuit het verpakkingsmiddel, de producten welke worden verpakt of het proces hoe het product wordt verpakt. In de praktijk zien we dat soms te geïsoleerd vanuit slechts één van deze aspecten naar "verpakken en verpakkingen" wordt gekeken. Inverdo heeft zich daarom eigen gemaakt om vanuit al deze invalshoeken naar "verpakken" te kijken. In de praktijk kan alleen dan "optimaal" worden verpakt.

De zoektocht naar bewust verpakken

Bewust verpakken. Dat is het equilibrium dat Inverdo bij haar opdrachtgevers wil bereiken. Met "bewust verpakken" bedoelen wij dat de opdrachtgever weet wat de consequenties van bepaalde keuzes zijn en van daaruit weloverwogen beslissingen neemt.

/ Het resultaat

Extra logistieke hal met extra mensen blijkt niet nodig:

Groei kan worden verwerkt in dezelfde hal met dezelfde mensen!

"Verpakken" is voor Inverdo een systeem; een proces. De "input" van dit proces zijn de te verpakken producten en de doelstellingen van de opdrachtgever.

Vier perspectieven

Inverdo beschouwt "verpakken" daarbij altijd vanuit vier perspectieven: namelijk een functionele, economische, esthetische en ethische invalshoek. Daarmee ontstaat een holistische blik op verpakken.

Van voor naar achter, naar links, naar rechts

Non-lineair process

Vaak is de zoektocht naar "bewust verpakken" een non-lineair proces. De zoektocht is niet lineair. Het is niet dat je start bij het te verpakken product en dan via het verpakkingsmateriaal uitkomt bij het verpakkingsproces. Of vanuit het verpakkingsproces en het te verpakken product uitkomt bij het verpakkingsmateriaal. Het is een non-lineair ontwerpproces tussen alle vier de bestanddelen.

De uitkomst

Nieuwe opdrachtgevers zijn vaak verbaasd na een eerste samenwerking. Ze waren zich vaak niet bewust hoeveel ruimte voor verbetering er daadwerkelijk was.

En die hal?

Soms is de impact van verpakken erg groot. Als er 10.000 eenheden gereed product per dag naar klanten moet worden getransporteerd, maar er is maar capaciteit voor 5.500 eenheden, wordt al snel de conclusie getrokken dat “ uitbreiding” noodzakelijk is. Extra logistieke ruimte of warehouses zodat meer vrachtwagens kunnen worden geladen. 

Maar wat nu als je ervoor zorgt dat met de bestaande voorzieningen significant meer stuks kunnen worden verwerkt? Dan heb je die nieuwe logistieke hal ineens niet meer nodig. Het lastige is dat bedrijven vaak onvoldoende kennis in huis hebben om daadwerkelijk kritisch naar hun verpakkingsproces te kijken.

Door een mix van relatief kleine veranderingen, bijvoorbeeld wat betreft de routing, maar ook wat betreft de verpakkingsmaterialen en machines welke worden gebruikt, heeft Inverdo een omstandigheid kunnen creëren dat het gevraagde aantal eenheden kan worden verwerkt. De bouw van de hal – waar meerdere miljoenen euro’s mee gepaard gingen – bleek ineens niet meer noodzakelijk.

Inverdo Packaging Pioneers
Ben je een novice of een kenner?

Hoeveel verpakkings
kennis heeft jouw organisatie in huis?

Inverdo komt bij heel veel, verschillende, bedrijven over de vloer. Daarbij komen wij een breed scala aan mensen tegen.

Wij zitten aan tafel met verpakkingsspecialisten bij multinationals maar spreken ook met startende, snelgroeiende ondernemers waarvoor het onderwerp verpakken volledig nieuw is.

Of je nu een antwoord zoekt op een smalle vraag op het gebied van verpakken of een partij zoekt welke breed kan meedenken bij het vaststellen van jouw verpakkingsstrategie of (her)ontwerpen van een verpakkingsomgeving, Inverdo kan je altijd helpen.

Van studeerkamer, naar garagebox, naar jouw eerste logistieke hal

Als startup ben jij in het begin waarschijnlijk vooral bezig met jouw product en de vermarkting daarvan. Zeker in de hele prille fase ben je waarschijnlijk nauwelijks bezig met hoe je een product verpakt. Je bent blij als je je product verkocht hebt en het heel arriveert. Op een gegeven moment gaat de inrichting van jouw logistieke proces ook een rol spelen. Hoe kun je ervoor zorgen dat jouw onderneming niet onnodig op kosten gejaagd gaat worden? Dat zijn vraagstukken waar veel ondernemingen tegenaan gaan lopen. Inverdo helpt jou graag bij het creëren van een schaalbare verpakkingsomgeving.

Een productielijn welke dagelijks 50.000 eenheden produceert

Stukproductie, serieproductie en continue productie? Wat voor soort huishouden jij ook hebt, Inverdo heeft niet alleen de kennis maar ook de ervaring om een daarvoor passende verpakkingsomgeving te creëren.

ico ball ico ball
Show don't tell

Bij 100% van de Inverdo Red klanten kunnen wij een significante verbetering realiseren

Voor buitenstaanders is dit vaak wat moeilijk te bevatten. Het klinkt zelfs een beetje arrogant. Maar toch is het iets dat zich in de praktijk iedere dag weer opnieuw bewijst:

Bij iedere onderneming waar wij voor het eerst binnenkomen constateren wij dat er op het gebied van verpakken heel veel mogelijkheden tot verbetering zijn. Vaak gaat het daarbij ook om kleine veranderingen welke snel kunnen worden geïmplementeerd.

Ervaring leert dat wij in 100% van de gevallen snel een verbetering kunnen realiseren waarmee je een investering in een adviestraject meer dan terugverdient.

cells

/ Wat Inverdo zoal tegenkomt

02

Geaccepteerde problemen

Herken je dat? Al honderd keer heb je geprobeerd om een oplossing voor een bepaald probleem te vinden. Een groot aantal zogenaamde "deskundigen" die je hebben geadviseerd. Het probleem is er echter nog steeds. Met wat "workarounds" heb je de pijn een beetje weten te verzachten. Langzaamaan heb je geaccepteerd dat dit het maximaal haalbare is.

Daag ons uit!
Geaccepteerde problemen vinden wij misschien nog wel de leukste problemen om op te lossen. Heb je zo'n "geaccepteerd" probleem, daag ons dan eens uit. De kans is groot dat wij het wel voor je oplossen.

04

Onzichtbare kansen

Onzichtbare kansen lijken een beetje op onzichtbare problemen. Misschien zijn onzichtbare kansen nog iets complexer. 

U gebruikt al jaren verpakkingsmateriaal X op machine Y om product Z te verpakken. Regelmatig vergelijk je de prijzen van verpakkingsmateriaal om jezelf te verzekeren dat je niet teveel betaalt. Je weet echter niet dat er inmiddels een andere verpakkingstechniek is waarmee je significant op de kosten kunt besparen. 

Ook de verpakkingswereld verandert continu. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe verpakkingsmaterialen, verpakkingstechnieken en verpakkingsmachines. Daar ontstaan ook voor jou soms kansen.

Inverdo helpt je bij het identificeren van problemen of kansen welke je zelf niet waarneemt.

01

Zichtbare/bekende problemen

Jij, als opdrachtgever, hebt duidelijk op het vizier dat je een probleem hebt. Een wikkelmachine die telkens opnieuw vastloopt? Tape die loslaat? Producten die bij het stapelen kapot gaan? Het niet vinden van het juiste verpakkingsmiddel om een product te verpakken?

Of je een erg complexe verpakkingsomgeving hebt of een kleine eenvoudige verpakkingslijn, Inverdo denkt graag met je mee. Aarzel niet om met Inverdo contact op te nemen.

Samba Gradient
03

Onzichtbare problemen

Problemen neem je waar als ze waarneembare consequenties hebben. Soms zijn de negatieve consequenties van een bepaalde omstandigheid heel duidelijk. Vaak echter ook niet.

Denk bijvoorbeeld aan een situatie dat je gebruik maakt van veel te degelijk verpakkingsmateriaal. Je inkoper doet uitstekend zijn werk, waardoor je dit materiaal tegen de meest gunstige prijs inkoopt. Je verpakkingslijn werkt efficiënt. Bij het transport worden je producten bijna niet beschadigd.

Het lijkt alsof je alles perfect hebt geregeld. Wat je niet ziet, is dat je met een ander materiaal hetzelfde resultaat kunt bereiken tegen aanmerkelijk lagere kosten.

Onzichtbare problemen in kaart brengen is een van de sterke punten van Inverdo. Inverdo helpt je dan ook graag bij het zichtbaar maken van problemen welke je zelf niet waarneemt.

02 Adaptive service

/ Jij kiest hoe je Inverdo inzet

Sinds het bezoek van Inverdo, neem ik waar dat de kennis van mijn huidige verpakkingsleverancier niet ver genoeg reikt.

/ Geen lange probleembeschrijvingen

Heb je een verpakkingsprobleem? Zie je een verbetermogelijkheid? Als je dat prettig vindt, kun je ons dan natuurlijk een uitgebreide briefing sturen met een beschrijving van je proces, de kenmerken van het te verpakken product of de kenmerken van de verpakkingsmateriaal welke je gebruikt.

Dat is echter niet noodzakelijk. Heb je een vermoeden dat je onze kennis kunt inzetten? Wij komen graag bij je langs. Wij beschrijven de situatie graag voor je. Bijkomend voordeel is dat wij de omstandigheden in de praktijk kunnen beschouwen. "Waarnemen" is voor ons vaak van groot belang.

/ Waarnemen

In de praktijk de situatie beschouwen, werkt vaak het beste. Zo kunnen wij de nuance van de werkplek zelf ervaren.

Wil je graag even brainstormen over je verpakkingsvraagstuk? Bel dan de Packaging hotline van Inverdo.


cells

01 Snel en kleinschalig

Quick wins

Bij een eerste inventarisatie identificeren wij vaak meerdere zogenaamde "quick wins". Dit zijn eenvoudige veranderingen waarvan je het resultaat onmiddelijk waarneemt.

02 Langdurige relatie

Langer lopende verbetertrajecten

In dat soort omstandigheden brengen wij vaak het hele verpakkingsproces in kaart en komen van daaruit tot een verbetervoorstel.

Vaak gaat het daarbij om gefaseerde benaderingen. Wij beginnen met kleine snel toepasbare verbeteringen. Vaak gaat het daarbij om machines welke niet goed zijn afgesteld of medewerkers net die ene handeling aanleren hoe ze een bepaald verpakkingsproduct efficienter of effectiever kunnen verwerken.

03 Specifieke vraagstukken

Smalle vraagstukken

Natuurlijk is het ook mogelijk om Inverdo "smaller" in te zetten, bijvoorbeeld als je tegen een heel concreet verpakkingsprobleem aanloopt of je een vermoeden hebt dat ergens iets beter kan.

Inverdo Packaging Pioneers

Het sterke punt van Inverdo: het ontwerpen van verpakkings
omgevingen

/ Zoom in and zoom out

Micro -verpakkingsstrategie

Verpakkingsproducten

Heb je een verpakkingsprobleem en ben je op zoek naar verpakkingsmateriaal om dit op te lossen? Weet je wat je wilt verpakken, maar nog niet waarmee?

Vaak staren bedrijven zich blind op alle manieren waarop je eenzelfde product kunt verpakken. Opvulschuim of papieren opvulling. PE-folie van 20 of 12 micron. Zie je door de bomen het bos nog?

Inverdo helpt je bij het kiezen van de optimale verpakkingsmaterialen voor jouw situatie. En Inverdo helpt je bij het vinden van de ideale producent om dit artikel te leveren. Inverdo beperkt zich niet tot de producten die zij in haar assortiment heeft. Als een con-collega een artikel heeft dat beter bij jouw omstandigheden aansluit, zorgt Inverdo er gewoon voor dat dit product tegen de beste condities wordt geleverd.

Meso -verpakkingsstrategie

Werkplaats en logistiek

Als je naar kosten kijkt, is dat niet alleen afhankelijk van wat je verpakt maar ook hoe het materiaal wordt verwerkt en in welke omgevingen en situaties het verpakkingsmateriaal zijn werk doet.

Als je de kosten en baten van verpakken wilt optimaliseren, is het niet voldoende om alleen naar het verpakkingsmateriaal te kijken. Je zult ook moeten kijken wat wordt verpakt, hoe het materiaal wordt verwerkt, en in welke omgeving en situaties het verpakkingsmateriaal wordt toegepast.

Inverdo vindt het daarom van belang om op de werkvloer te observeren welke artikelen worden verpakt en hoe de omgeving waarin verpakt wordt eruitziet.

Macro -verpakkingsstrategie

Variabelen in kaart brengen

“Optimaal verpakken” – wat betekent dat voor u? Dat is voor iedereen anders. Voor de een is dat zo duurzaam mogelijk verpakken, voor de ander is dat misschien zo gebruiksvriendelijk mogelijk verpakken, en voor een derde is dat misschien met zo laag mogelijke kosten verpakken.

Optimaal verpakken begint bij het in kaart brengen wat je daadwerkelijk wilt optimaliseren. Daar helpt Inverdo je bij. Dat is voor Inverdo een strategische blik op verpakken.

03 your senses limit your reality
Eerst een ruimer blikveld-

Door Inverdo
neem je meer
van de wereld waar

Bijna al jouw concurrenten zien deze kansen niet. Doe daar jouw voordeel mee.

– David Rossillion, CEO Inverdo

/ Inverdo helpt je kansen te zien

Vaak is het moeilijk om in je eentje de daadwerkelijke mogelijkheden te zien. Daarom helpt Inverdo je bij het in kaart brengen van onzichtbare problemen en onzichtbare kansen. Inverdo is vaak een trigger. Een idee van ons kan voor jou de aanleiding zijn om nieuwe mogelijkheden te zien. Door samen te sparren en de kennis van Inverdo te combineren met jouw kennis, kunnen wij in veel gevallen tot ambitieuze maar realistische doelstellingen komen.

Zoals gezegd; nieuwe opdrachtgevers van Inverdo zijn vaak verbaasd over de - vaak onzichtbare - impact welke "verpakken" op hun organisatie heeft en hoe groot de mogelijkheden om te verbeteren zijn.

/ De consequenties van keuzes zichtbaar maken

Inverdo helpt haar opdrachtgevers de consequenties van verpakkingskeuzes zichtbaar te maken. Meestal zijn deze echter weinig zichtbaar; niet omdat ze er niet zijn of omdat ze niet belangrijk zijn, maar omdat de gebruiker niet de juiste sensoren heeft om ze waar te nemen.

/ Wie ziet wat?

Een hond heeft een veel sterker ontwikkeld reukvermogen dan een mens. Een bij heeft letterlijk een veel breder blikveld dan een mens. Onze zintuigen bepalen hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en beleven.

Wanneer je veel van een onderwerp afweet, neem je vaak veel meer waar dan iemand die hier weinig of gemiddelde kennis van heeft. Je snapt dan ook veel beter hoe bepaalde details elkaar beïnvloeden. Door ervaring weet je vaak ook wat de gevolgen kunnen zijn van een bepaalde handeling – op zowel positieve als negatieve wijze.

Voor verpakken geldt dat hetzelfde. Inverdo neemt veel meer waar van de “werkelijkheid van de verpakkingswereld”. Op de werkvloer nemen wij dingen waar die je niet ziet. En daardoor weten wij ook precies hoe bepaalde keuzes elkaar beïnvloeden.

Zoals wij al stelden, zijn veel opdrachtgevers vaak “verbaasd” na een samenwerking met Inverdo. Opdrachtgevers konden zich oplossingen niet voor ogen houden en hadden vaak geen idee van de gebeurtenissen die zich onder hun neus afspeelden.

Samen met Inverdo neem je meer van de wereld waar. Ook kun je door de kennis van Inverdo weloverwogen keuzes maken waardoor jouw organisatie optimaler verpakt.

Samba Gradient
-En dan Ambitieuze doelstellingen

Ambitieuzere doelstellingen door een verruimd blikveld

Verpakken begint niet bij de oplossing. Het begint bij het goed op het vizier krijgen wat je kunt en wilt bereiken. Vaak is het zinvol om te kijken waar in jouw organisatie knelpunten voorhanden zijn.

Ben je bijvoorbeeld een snelgroeiend bedrijf waarvan het volume te verpakken producten steeds toeneemt? Je hebt er dan waarschijnlijk baat bij om meer eenheden in dezelfde tijd te kunnen verpakken zonder dat je moet investeren in meer mensen of meer middelen.

Misschien wil jij wel beginnen bij logistieke optimalisaties of het ecologischer maken van jouw proces? Inverdo kan jouw bedrijf helpen met het formuleren van ambitieuze doelstellingen.

Een oneindige cyclus

Denken, doen
denken, doen...

Ook als het product dat jij verpakt misschien niet is gewijzigd, kan het verstandig zijn jouw verpakkingsomgeving nog eens onder de loep te nemen. Op het gebied van verpakkingsmaterialen en verpakkingsprocessen treden geregeld veranderingen op waar jij jouw voordeel mee kunt doen. Het loont daarom om regelmatig, bijvoorbeeld een keer per jaar, naar "verpakken" te kijken.

De wereld waar jouw bedrijf in staat verandert. De verpakkingswereld verandert ook. Er zijn nieuwe productiemethoden en nieuwe logistieke technieken waarmee alles "sneller", "beter", "veiliger" en "ecologischer" kan. Dit is noodzakelijk om steeds weer voor een kortstondige tijd jouw concurrentie voor te blijven. En op zijn beurt leidt dit mechanisme tot technologische verbeteringen in de wereld.

Jouw bedrijf staat in een veranderende wereld. Concurrenten om jouw heen veranderen, dus jij moet uiteindelijk wel mee, anders word jij een blok aan het been en val je af. Dit eco-systeem is binnen jouw bedrijf net zo. Als jij aan de knoppen binnen jouw bedrijf draait, verander jij de omstandigheden van het verpakkingsproces, anders wordt het een probleem. De omgeving verandert, dus moet jouw verpakkingsproces ook veranderen.

00 Contact
Samba Gradient

Packaging Hotline

Hoe wij jou kunnen helpen?

/ De Packaging Hotline

Voor alles wat met verpakken te maken heeft kun je terecht bij de Packaging Hotline van Inverdo. Of je nou iets wilt weten over een van onze producten of een product uit het assortiment van een ander verpakkingsbedrijf. De Packaging Hotline van Inverdo staat altijd voor je klaar - ook als je geen klant van Inverdo bent.

/ Iets weten over een product?

Heb je een vraag over een product? Wil je weten of Inverdo ook verpakkingen voor bedden of matrassen levert? Of dat wij ook 7 meter lange aluminiumprofielen kunnen verpakken? Wil je weten of wij ook doosjes hebben van 200 x 150 x 100 mm? Of wil je weten van welk materiaal een product gemaakt is? Je zoekt een oplossing om rolgordijnen, zwembaden of reiskoffers te verpakken?

Schroom dan niet om contact op te nemen met Inverdo.

/ Verpakkingsproblemen- of kansen

Daag ons uit!

Daag ons uit! Langslepende problemen waar je niet uit komt? Al jaren hetzelfde gedoe met kleefbanden, en heb je werkelijk al twintig soorten verpakkingstape geprobeerd? Keer op keer nieuwe garanties van leveranciers die claimen de oplossing te hebben? Of zijn er problemen welke je – naar meerdere pogingen ze op te lossen – gewoonweg hebt geaccepteerd? Als je er niet meer uitkomt, ook als andere bedrijven je zonder succes hebben geprobeerd te helpen, garanderen wij een oplossing.

/ Staat er niet tussen waar je naar op zoek bent?